לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
אינטרפוץ 3 דרך תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69120

₪ 160

ברז סוללה למקלחת תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69020

₪ 260

ברז סוללה לאמבטיה תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69010

₪ 280

ברז לכיור רחצה ונציה - 304720 חמת

₪ 560

ברז גבוה ונציה לכיור רחצה - 304744 חמת

₪ 660

ברז פרח ונציה פיה קצרה קבועה - 304741 חמת

₪ 460

ברז מהקיר לאמבטיה ונציה עם מזלף - 304775 חמת

₪ 790

מערכת קיר 3 דרך ונציה304781 חמת

₪ 440

אינטרפוץ ונציה3 דרך 304789 חמת

₪ 440

מערכת קיר 4 דרך ונציה304788 חמת

₪ 580

מערכת קיר 4 דרך מצדה305288 חמת

₪ 570

מערכת קיר 3 דרך מצדה 305289 חמת

₪ 430

מערכת קיר מצדה לכיור 305214 חמת

₪ 850

מערכת קיר קצרה לכיור מצדה 305213 חמת

₪ 800

ברז מהקיר למקלחת מצדה עם מזלף 305270 חמת

₪ 750

ברז מהקיר לאמבטיה עם מזלף מצדה 305275 חמת

₪ 1,020

ברז פרח פיה מוארכת קבועה מצדה 305243 חמת

₪ 690

ברז פרח פיה קצרה קבועה מצדה 305241 חמת

₪ 600

ברז בעמידה פיה עגולה מסתובבת מצדה 305251 חמת

₪ 660

ברז בעמידה פיה מסתובבת מצדה 304641 חמת

₪ 760

ברז פרח, פיה קצרה קבועה גלבוע 130141 חמת

₪ 350

ברז כיור רחצה פיה מסתובבת גלבוע 130120 חמת

₪ 400

ברז מהקיר לאמבטיה גלבוע 130175 חמת

₪ 510

כיסוי למערכת קיר 4 דרך גלבוע 130188 חמת

₪ 500

כיסוי למערכת קיר 3 דרך גלבוע 130189 חמת

₪ 390

ברז אמבט אינפיניטי I11

₪ 660

ברז אמבט אינפיניטי I11L

₪ 1,000

ברז אמבט לכיור רחצה מינימל N11XL

₪ 960

ברז פרח קיוביק מסתובב Q40

₪ 1,320

ברז אמבט לכיור רחצה קיוביק Q11L

₪ 1,320