לחלקי חילוף : 03-5490349


/ מיטרני מחק יצרן   
מספר פריטים: 61
  
סוג

יצרן
סדרה



MODENA DB

₪ 2,100

סיינה SIENA QB

₪ 2,150

אורטה ORTA SB

₪ 1,390

GENOVA LB

₪ 2,100

MILANO SB

₪ 1,150

BOLOGNA SB

₪ 1,150

TOSCAN DB

₪ 2,370

TOSCAN SB

₪ 1,850

TOSCAN LB

₪ 2,280

כיור נירוסטה בודד GLEN54 SB

₪ 1,100

כיור נירוסטה בודד גדול GLEN75 LB

₪ 1,290

כיור נירוסטה כפול ESTO3737 DB

₪ 1,500

כיור נירוסטה בודד גדול NOMA80 LB

₪ 2,300

כיור נירוסטה עגול GLEN37 RB

₪ 920

כיור נירוסטה ¾1 צורתי ESTO4526 QB

₪ 1,500

כיור נירוסטה ¾1 צורתי ESTO4033 QB

₪ 1,500

כיור נירוסטה בודד ESTO54 SB

₪ 1,100

כיור נירוסטה צורתי GLEN57 SB

₪ 1,000

כיור נירוסטה בודד BAR46

₪ 1,550

כיור נירוסטה בודד BAR40 כיור נירוסטה בר BAR16

₪ 2,570

כיור נירוסטה בודד BAR55

₪ 1,600

כיור נירוסטה ¾1 BAR3750

₪ 3,760

כיור נירוסטה בודד גדול BAR80

₪ 1,900

כיור נירוסטה ½1 AS-OB800

₪ 6,430

כיור נירוסטה כפול AS-DB780

₪ 7,300

כיור נירוסטה בודד גדול BIG80

₪ 2,830

כיור נירוסטה בודד BIG55

₪ 2,700

כיור נירוסטה בודד BIG40 כיור נירוסטה בר BIG15

₪ 4,900

כיור נירוסטה כפול צורתי LIN811

₪ 4,500

כיור נירוסטה ¾1 צורתי LIN875

₪ 4,420