לחלקי חילוף : 03-5490349

משאבות מים
משאבת ניקוז סאניספליט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP-1 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP-2 FLOOR לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

D-10 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/2

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה לניקוז גובה אפס 1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP- MULTI לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP- 2 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

PENTAX DH100G לניקוז מים נקיים/אפורים ''2

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה טבולה לביוב VXM10/50-N

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה טבולה לביוב ''3 VXC-20/70

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבות טבולות לביוב מתוצרת ZENIT איטליה

נא להתקשר
לקבלת פרטים

WSD75/50T

נא להתקשר
לקבלת פרטים

WQDS10-10-10-1.1A

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ GRUNDFOS

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ Pentax

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ יניקה עצמית JCRm-10H

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ דגם CPm-158

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ Pentax 750kw

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבת סחרור HALM גרמניה

נא להתקשר
לקבלת פרטים

GRUNDFOS - UPS 100

נא להתקשר
לקבלת פרטים