לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
מערכת אינטרפוץ 3 דרך 83120

₪ 370

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך

₪ 300

מערכת אינטרפוץ 3 דרך 72120

₪ 300

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 72110

₪ 460

קרין - 1016110 אינטרפוץ 4 דרך קומפלט

₪ 320

קרין - 1016120 אינטרפוץ 3 דרך קומפלט

₪ 160