לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
מערכת אינטרפוץ 3 דרך 72120

₪ 300

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 72110

₪ 460

מערכת אינטרפוץ 3 דרך 83120

₪ 370

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 83110

₪ 860

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך 79113

₪ 500

מערכת אינטרפוץ 3 דרך 89120

₪ 620

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 89110

₪ 830

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך 79113

₪ 500

פייה לכיור רחצה + אינטרפוץ אינטגרלי 82122

₪ 430

קרין - 1016110 אינטרפוץ 4 דרך קומפלט

₪ 320

קרין - 1016120 אינטרפוץ 3 דרך קומפלט

₪ 160