לחלקי חילוף : 03-5490349

משאבות מים
TOP-1 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP-2 FLOOR לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

D-10 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/2

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה לניקוז גובה אפס 1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP- MULTI לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP- 2 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

PENTAX DH100G לניקוז מים נקיים/אפורים ''2

נא להתקשר
לקבלת פרטים