לחלקי חילוף : 03-5490349

משאבות מים
TOP-1 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP-2 FLOOR לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

D-10 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/2

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP- MULTI לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

TOP- 2 לניקוז מים נקיים/אפורים ''1-1/4

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה טבולה לביוב VXM10/50-N

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה טבולה לביוב ''3 VXC-20/70

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ יניקה עצמית JCRm-10H

נא להתקשר
לקבלת פרטים

משאבה להגברת לחץ דגם CPm-158

נא להתקשר
לקבלת פרטים