לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
55110 מערכת אינטרפוץ 4 דרך

₪ 880

55120 מערכת אינטרפוץ 3 דרך

₪ 610

56120 מערכת אינטרפוץ 3 דרך

₪ 610

56110 מערכת אינטרפוץ 4 דרך

₪ 880

79120 מערכת אינטרפוץ 3 דרך

₪ 500

79110 מערכת אינטרפוץ 4 דרך

₪ 670

79112 ערכת השלמה לאינטרפוץ 3 דרך

₪ 350

79111 ערכת השלמה לאינטרפוץ 4 דרך

₪ 450

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך 79113

₪ 500

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 82110

₪ 430

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 82120

₪ 250

מערכת אינטרפוץ 3 דרך 72120

₪ 300

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 72110

₪ 460

מערכת אינטרפוץ 3 דרך 89120

₪ 620

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 89110

₪ 830

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך 79113

₪ 500

מערכת אינטרפוץ 3 דרך 83120

₪ 370

מערכת אינטרפוץ 4 דרך 83110

₪ 860

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך 79113

₪ 500

מערכת אינטרפוץ 4 דרך: גוף פנימי + ערכת השלמה 80110

₪ 700

מערכת אינטרפוץ 3 דרך: גוף פנימי + ערכת השלמה 80120

₪ 500

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך 79113

₪ 500

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך 79121

₪ 300