לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
אינטרפוץ 4 דרך - עדן 46110

₪ 400

אינטרפוץ 3 דרך - עדן 46120

₪ 270

אינטרפוץ 4 דרך תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69110

₪ 290

אינטרפוץ 3 דרך תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69120

₪ 160

יערה - 44120

₪ 250

יערה - 44110

₪ 370

גולן - 43110

₪ 300

גולן - 43120

₪ 300

מדגל - מאריך 3 דרך 35 מ"מ - דגם 69121

₪ 180

מדגל - מאריך 4 דרך 35 מ"מ - דגם 69113

₪ 210

מדגל - אינטרפוץ 3 דרך - ענבר 69102

₪ 100

מדגל - מערכת אינטרפוץ 3 דרך: גוף פנימי + ערכת השלמה - סלקטד דגם 78120

₪ 210

מדגל - מערכת אינטרפוץ 4 דרך: גוף פנימי + ערכת השלמה - סלקטד דגם 78110

₪ 330

מדגל - מאריך 4 דרך - דגם 70113

₪ 400

מדגל - מאריך 3 דרך - דגם 70121

₪ 240

מאריך לאינטרפוץ 4 דרך

₪ 500

מאריך לאינטרפוץ 3 דרך

₪ 300

מדגל - סדרת ארבל 40110

₪ 590

מדגל - סדרת ארבל 40120

₪ 390

מדגל - מערכת אינטרפוץ 4 - סדרת גליל 59110

₪ 400

מדגל - מערכת אינטרפוץ 3 דרך- סדרת גליל 59120

₪ 240

ערכת השלמה - סדרת סלקטד 78112

₪ 105

מדגל - אינטרפוץ 3 דרך גליל דגם 59102

₪ 107

מדגל - אינטרפוץ 4 דרך ענבר דגם 69101

₪ 290

מדגל - אינטרפוץ 4 דרך - דגם 6101

₪ 200

מדגל - אינטרפוץ 3 דרך - דגם 6102

₪ 110