לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
מאריך לאינטרפוץ 3 דרך

₪ 300

מדגל - סדרת ארבל 40110

₪ 590

מדגל - סדרת ארבל 40120

₪ 390

מדגל - מערכת אינטרפוץ 4 - סדרת גליל 59110

₪ 400

מדגל - מערכת אינטרפוץ 3 דרך- סדרת גליל 59120

₪ 240

ערכת השלמה - סדרת סלקטד 78112

₪ 105