לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
מדגל - ברז להתקנה על הקיר - סדרת ענבר 69987

₪ 290

מדגל - ברז גבוה למים קרים - סדרת ענבר 69980

₪ 220

מדגל - ברז נמוך למים קרים - סדרת ענבר 69982

₪ 200

מדגל - ברז מהקיר למים קרים - סדרת ענבר 69983

₪ 220

מדגל - ברז מים קרים גבוה - סדרת ענבר 69984

₪ 310

מדגל - ברז מים קרים נמוך - סדרת ענבר 69985

₪ 220

מדגל - ברז מים קרים גבוה - סדרת ענבר 69986

₪ 230