לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
ברז פרח גיא תוצרת חמת סדרת מים קרים דגם 302810

₪ 310

ברז פרח תוצרת חמת סדרת מים קרים דגם 303210

₪ 390

ברז מהקיר תוצרת חמת סדרת מים קרים דגם 302809

₪ 230

ברז מהקיר תוצרת חמת סדרת מים קרים דגם 300230

₪ 360

ברז מים קרים פיה קצרה קבועה. 320110 חמת

₪ 450