לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
ברז ברבור 82806 MEDICI METRO

₪ 550

56812 ברז ערבוב גבוה לקערת רחצה

₪ 1,100

55812 ברז ערבוב גבוה לקערת רחצה

₪ 1,680

ברז ערבוב ניצב עם פייה נמוכה + שסתום ריקון 55802

₪ 910

56802 ברז ערבוב ניצב עם פיה נמוכה + שסתום ריקון

₪ 680

79812 ברז ערבוב גבוה לקערת רחצה

₪ 760

79223 ברז ערבוב למשטח

₪ 1,250

79802 ברז ערבוב ניצב עם פיה קצרה ושסתום ריקון

₪ 670

79806 ברז ערבוב ניצב עם פיה קשתית

₪ 760

79805 ברז ערבוב עם פיה קשתית קצרה

₪ 670

ברז ערבוב ניצב לכיור 82802

₪ 370

ברז ערבוב ניצב לכיור 72802

₪ 430

ברז ערבוב נטוי + שסתום ריקון 89802

₪ 860

ברז ערבוב נמוך עם פיית מפל 89882

₪ 1,260

ברז ערבוב בינוני 89803

₪ 1,200

ברז ערבוב גבוה עם פיית מפל 89887

₪ 1,900

ברז ערבוב ניצב לכיור + שסתום ריקון 83802

₪ 560

פנל לכיור רחצה 83122

₪ 590

ברז ערבוב גבוה לקערת רחצה 83812

₪ 1,000

ברז ערבוב ניצב לכיור עם פייה קצרה 80802

₪ 660

ברז ערבוב גבוה לקערת רחצה 80812

₪ 1,000

ברז ערבוב ניצב לכיור עם פייה קשתית קצרה 80805

₪ 1,350

ברז ערבוב ניצב לכיור עם פייה קשתית קצרה 80806

₪ 800