לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
305120 ברבור כיור רחצה, פיה קשתית כרום

₪ 420

ברז ברבור כיור רחצה 90 מעלות 305142

₪ 420

ברז פרח פיה בינונית קבועה 305143

₪ 430

ברז פרח פיה קצרה קבועה 305141

₪ 330

ברז פרח בינוני פיה קבועה תוצרת חמת סדרת מקס דגם 304143

₪ 900

ברז פרח גבוה לכיור מונח פיה קצרה תוצרת חמת סדרת מקס דגם 304144

₪ 1,190

ברז פרח בינוני פיה בינונית תוצרת חמת סדרת מקס דגם 304146

₪ 1,150

ברז פרח קצר פיה קבועה תוצרת חמת סדרת מקס דגם 304141

₪ 850

ברז פרח בינוני פיה קצרה תוצרת חמת סדרת מקס דגם 304145

₪ 1,120

ברז פרח גבוה לכיור מונח פיה בינונית תוצרת חמת סדרת מקס דגם 304147

₪ 1,230

ברז פרח קצר תוצרת חמת סדרת אלפא דגם 302541

₪ 790

ברז פרח בינוני תוצרת חמת סדרת אלפא דגם 302521

₪ 880

ברז פרח בינוני תוצרת חמת סדרת אלפא דגם 302531

₪ 720

ברז פרח בינוני תוצרת חמת סדרת אלפא דגם 302520

₪ 810

ברז פרח קצר תוצרת חמת סדרת אלפא דגם 302540

₪ 770

ברז פרח בינוני תוצרת חמת סדרת אלפא דגם 302530

₪ 800

ברז פרח בינוני תוצרת חמת סדרת אוורסט דגם 302843

₪ 650

ברז פרח 45 מעלות תוצרת חמת סדרת אוורסט דגם 302822

₪ 800

ברז פרח קצר נשלף תוצרת חמת סדרת אוורסט דגם 302831

₪ 890

ברז פרח קצר תוצרת חמת סדרת אוורסט דגם 302841

₪ 570

ברז פרח 45° תוצרת חמת סדרת אוורסט דגם 302820

₪ 690

ברז פרח קצר תוצרת חמת סדרת אוורסט דגם 302840

₪ 650

ברז לכיור רחצה ונציה - 304720 חמת

₪ 560

ברז גבוה ונציה לכיור רחצה - 304744 חמת

₪ 660

ברז פרח ונציה פיה קצרה קבועה - 304741 חמת

₪ 460

ברז פרח פיה מוארכת קבועה מצדה 305243 חמת

₪ 690

ברז פרח פיה קצרה קבועה מצדה 305241 חמת

₪ 600

ברז בעמידה פיה עגולה מסתובבת מצדה 305251 חמת

₪ 660

ברז בעמידה פיה מסתובבת מצדה 304641 חמת

₪ 760

ברז פרח, פיה קצרה קבועה גלבוע 130141 חמת

₪ 350