לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
ברז פרח ונציה פיה קצרה קבועה - 304741 חמת

₪ 460

ברז פרח פיה מוארכת קבועה מצדה 305243 חמת

₪ 690

ברז פרח פיה קצרה קבועה מצדה 305241 חמת

₪ 600

ברז בעמידה פיה עגולה מסתובבת מצדה 305251 חמת

₪ 660

ברז בעמידה פיה מסתובבת מצדה 304641 חמת

₪ 760

ברז פרח, פיה קצרה קבועה גלבוע 130141 חמת

₪ 350

ברז כיור רחצה פיה מסתובבת גלבוע 130120 חמת

₪ 400

ברז פרח גבוה שניר לכיור מונח 320144 חמת

₪ 620

ברז פרח שניר בעמידה פיה בינונית 320143 חמת

₪ 570

ברז פרח שניר בעמידה פיה קצרה 320141 חמת

₪ 520

ברז פרח שניר בעמידה פיה מסתובבת 320120 חמת

₪ 700

סוללה גבוהה לכיור רחצה מפל רחב Ovo

₪ 1,600

סוללה לכיור רחצה Ovo

₪ 600

סוללה לכיור רחצה מפל רחב Ovo

₪ 1,330

סוללה לכיור רחצה מפל עדין Ovo

₪ 780

סוללה גבוהה לכיור רחצה מפל עדין Ovo

₪ 900

סוללה לכיור רחצה פיה קשתית Ovo

₪ 800

סוללה לכיור רחצה פיה קשתית נמוכה Ovo

₪ 790

Duomo - סוללה לכיור רחצה

₪ 950

Duomo - סוללה גבוהה לכיור רחצה

₪ 1,170

Duomo - סוללה לכיור רחצה פיה קשתית

₪ 860

Duomo - סוללה לכיור רחצה פיה קשתית גבוהה

₪ 1,050

ARENA - סוללה בעמידה לכיור רחצה פיה קשתית

₪ 600

ARENA - סוללה לכיור רחצה

₪ 500

ARENA - סוללה גבוהה לכיור רחצה פיה ארוכה

₪ 680

ARENA - סוללה לכיור רחצה פיה ארוכה

₪ 580

ברז ברבור קצר מסתובב 305323 קליר

₪ 420

ברז פרח פיה בינונית קבועה 305343 קליר

₪ 400

ברז פרח פיה קצרה קבועה 305341 קליר

₪ 320

ברז ברבור 82806 MEDICI METRO

₪ 550