לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה




סוללת אמבטיה עם מתלה מתכוונן 56010

₪ 1,160

סוללת אמבטיה עם מתלה מתכוונן צינור ומזלף - 55010

₪ 1,940

79310 סוללה חיצונית לאמבטיה

₪ 6,100

791010 סוללה טרמוסטטית לאמבטיה

₪ 3,700

79012 סוללת אמבטיה בהתקנה אנכית

₪ 1,560

79013 סוללת אמבטיה בהתקנה אנכית עם תושבת

₪ 2,000

79010 סוללת אמבטיה עם מתלה מתכוונן

₪ 930

79020 סוללת מקלחת עם מתלה מתכוונן

₪ 1,150

79218 סט מדופן לאמבטיה וגקוזי

₪ 2,200

79015 סט מדופן לאמבטיה וג´קוזי

₪ 2,100

סוללת אמבטיה עם מתלה מתכוונן, צינור ומזלף 82010

₪ 620

סוללת אמבטיה עם מתלה מתכוונן 72010

₪ 750

סוללת אמבטיה עם תושבת למזלף + צינור ומזלף 89014

₪ 1,560

סט מדופן לאמבטיה וג'קוזי 89015

₪ 2,700

סוללת אמבטיה עם מתלה מתכוונן 83010

₪ 1,180

סוללה חיצונית לאמבטיה על הגבהה 80310

₪ 5,350

סוללת אמבטיה עם תושבת למזלף 80010

₪ 1,200

סוללת מקלחת עם מתלה מתכוונן, צינור ומזלף 80020

₪ 1,400

סט מדופן לאמבטיה וג'קוזי 80015

₪ 2,350