לחלקי חילוף : 03-5490349

ברזי רחצה
סוללת אמבטיה עדן 46010

₪ 430

מדגל - סוללה למקלחת - סדרת סלקטד 78020

₪ 260

מדגל - סדרת ארבל 40010

₪ 1,100

מדגל - סדרת ארבל 40011

₪ 870

מדגל - סדרת ארבל 40020

₪ 760

מדגל - סדרת ארבל 40021

₪ 670

מדגל - סוללה לאמבטיה - סדרת גליל 59010

₪ 750

מדגל - סוללה למקלחת - סדרת גליל 59020

₪ 450

מדגל - סוללה לאמבטיה - סדרת סלקטד 78010

₪ 290

ברז סוללה למקלחת תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69020

₪ 260

ברז סוללה לאמבטיה תוצרת מדגל סדרת ענבר דגם 69010

₪ 280

יערה - 44010

₪ 380

גולן - 43010

₪ 430

סוללת מקלחת עם מתלה מתכוונן גולן - 43020

₪ 560