לחלקי חילוף : 03-5490349

מקלחונים
מקלחון פינתי עגול 404 87-90 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי עגול 404 87-90 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי עגול 404 87-90 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי עגול 404 77-80 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי עגול 404 77-80 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי עגול 404 77-80 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון 77-80 408 צרוב פינתי

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון 77-80 408 שקוף פינתי

נא להתקשר
לקבלת פרטים

אמבטיון 416 צרוב ימין/שמאל

נא להתקשר
לקבלת פרטים

אמבטיון 416 גרניט ימין/שמאל

נא להתקשר
לקבלת פרטים

אמבטיון 416 שקוף ימין/שמאל

נא להתקשר
לקבלת פרטים

אמבטיון הרמוניקה פסים

נא להתקשר
לקבלת פרטים

אמבטיון הרמוניקה גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

אמבטיון הרמוניקה שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 120-125 פסים

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 120-125 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 125-130 פסים

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 125-130 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 130-135 פסים

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 130-135 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 130-135 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 135-140 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 135-140 פסים

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 135-140 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 100-105 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 100-105 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 100-105 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 70-75 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 70-75 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון חזית 407 70-75 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים