לחלקי חילוף : 03-5490349

מקלחונים
מקלחון פינתי מרובע 403 87-90 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 77-80 405 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 77-80 405 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 77-80 405 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 87-90 405 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 87-90 405 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 87-90 405 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הרמוניקה 409 77-80 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הרמוניקה 409 77-80 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הרמוניקה 409 77-80 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הרמוניקה 409 87-90 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הרמוניקה 409 87-90 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הרמוניקה 409 87-90 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 67-70 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 67-70 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 67-70 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 77-80 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 77-80 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 77-80 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 87-90 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 87-90 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה פינתי 411 87-90 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 415 77-80 כהה

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון פינתי מרובע 415 87-90 כהה

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה עגול 402 77-80 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה עגול 402 77-80 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה עגול 402 77-80 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה עגול 402 87-90 שקוף

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה עגול 402 87-90 גרניט

נא להתקשר
לקבלת פרטים

מקלחון הזזה עגול 402 87-90 צרוב

נא להתקשר
לקבלת פרטים